วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เพื่อ เร่งรัดการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี