วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การรับสมัครครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561

การดำเนินงานการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เพื่อ เร่งรัดการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี